Ķiploku mehanizētā audzēšana, stādmateriāla sagatavošana un ķiploku novākšana.

Svarīgākais process mehanizētajā ķiploku audzēšanā ir stādmateriāla sagatavošana stādīšanai ar stādāmo mašīnu un laicīga novākšana.
1.       Ķiploku pirmsdaivošanas uzsildīšana.
Šis process ir ļoti svarīgs, jo atvieglo sadalīšanas procesu ar speciālu daivošanas mašīnu. Ķiploki ir vienmērīgi un pakāpeniski  jāuzsilda līdz 32C grādu siltumam un jātur šādā temperatūrā apmēram 48 stundas. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot strauju tiešo karsēšanu ar fēnu vai kādu citu sildīšanas elementu,  jo tad ķiploks zaudē dīgtspēju. Uzreiz pēc uzsildīšanas ķiploks ir jāsadaivo.


2.       Ķiploku sadalīšana un kalibrēšana.
Pēc  ķiploku uzsildīšanas seko ķiploku sadalīšana, attīrīšana un kalibrēšana. Šis process nodrošina precīzu stādāmā materiāla atlasi un pārbaudi pirms stādīšanas. Ķiploki tiek mehāniski sadalīti, attīrīti ar pneimatisko sistēmu un novadīti uz kontroles lentas , kur darbinieki vizuāli pārbauda vai nav bojātu daiviņu. Ķiploku kalibrēšanas līnija sašķiro daiviņas piecos dažādos izmēros.  Daiviņas kuras netiek izmantotas stādīšanai tiek nosūtītas uz otrreizējo pārstrādi lobīšanas līnijā un tiek izmantotas pārtikas piedevu ražošanai. Stādīšanai paredzētās daiviņas pēc kalibrēšanas vēlams iestādīt 12 līdz 24 stundu laikā, pretējā gadījuma tās var sākt bojāties.

3.       Stādīšana
Ieteicamais stādīšanas starprindu attālums ir 45 Cm, ar daiviņu skaitu 6 līdz 10 uz vienu tekošo metru vienai rindai. Protams tādās valstīs kā USA , Brazīlija, Ķīna daiviņu skaits uz metru var sasniegt 25 gab.  Daiviņu skaitu uz metru var regulēt ar stādāmās mašīnas pārnesumiem un ir atkarīgs no daiviņu izmēra. Tāpat kopā ar stādīšanu var iestrādāt  minerālmēslojumu ar aprīkojumu, kas ir pievienots stādītājam. Formula kā aprēķināt daiviņu skaitu uz platību ir: platība kvadrātmetros  dalīts ar  stādītaja platumu, reizināt ar rindu skaitu stādītājam un reizināt uz daiviņu skaitu metrā. Piem. 1ha. 10000 / 2 = 5000x4= 20000x10= 200000 daiviņas, ja vidējais svars izaugušai ķiploku galviņai ir 50 grami, tad ražība var sasniegt  10 tonnas.

4.       Novākšana
Tā kā mūsu klimatiskajos apstakļos ķiploku novākšanai ir ierobežots saulaino dienu skaits, tad piemērotākā ķiploku novākšana ir ar kombainu, sasienot ķiplokus kūlīšos vai uzreiz nogriežot lakstus un savācot maisos. Ķiploku sasiešana kūlīšos ir piemērota, ja platības nav lielākas par 1 – 1,5 hektāriem un  ja ir iespējams apžāvēt ķiplokus uz lauka vai vēdināmās telpās, bet šī tehnoloģija prasa papildus darbaspēku un darbietilpīgāku ķiploku pēcapstrādi. Novācot ķiplokus ar otra tipa kombainiem kas aprīkoti ar lakstu apgriezēju palielinās darba ražība, nav  nepieciešams papildus darbaspēks, un uzreiz pēc novākšanas ķiplokus var nosūtīt uz apstrādes cehu. Jāņem vērā, ka ķiploki ir ar lielu mitruma atdevi un vēlams sākt žāvēšanu 6 līdz 8 stundu laikā pēc to novākšanas.